Contact Details

Rm. N-411, House of Representatives, Quezon City, Metro Manila, Philippines
+63 2 931 5497, +63 2 931 5001 local 7370

With the view of the majestic Mayon Volcano sitting like a regal queen on her throne; both fine white and volcanic black sand beaches lining its shoreline; mysterious caves dotting its cliffs and coasts and waterfalls cascading down mountainsides; fertile soils with the potential of yielding an abundance of natural produce; and seas teeming with fish and other marine life, the Province of Albay is known for its wondrous natural beauty and amazing bio-diversity.

Magandang gabi sa mga mapagmahal na kapamilya ng mga desaparecido at mga magigiting na tagapagtanggol ng karapatang pantao. Ngayong araw, ika-apat ng Disyembre, ay ginugunita natin ang mga biktima ng enforced disappearance sa pamamagitan ng dalangin. Tinagurian ito ng FIND na National Day of Prayer for the Disappeared. Natatandaan ko na last year tayo ay nagtipon-tipon sa aking tahanan upang magkaroon ng cultural night. Kung tama ang pagkakaalala ko, tayo ay nagtipon noong December 6 o dalawang araw makalipas ang mismong National Day of Prayer for the Disappeared dahil sa labis na sama ng panahon noong December 4.

(delivered by Rep. Edcel C. Lagman on 26 November 2020)

Representative Raul Veloso Del Mar and I, among many others, were neophytes in the 8th Congress which convened on July 27, 1987, a little over a year after the EDSA I People Power Revolution. That was three decades and three years or 33 years ago.

When the current 18th Congress convened on July 22, 2019, 32 lears later, Raul and I were among the 10 survivors of the 8th Congress who were elected to the current Congress.